Spis prac wykopaliskowych, sondażowych i powierzchniowych prowadzonych przeze mnie w latach 1969‒1985.

Badania wykopaliskowe


1969

Błotnica Strzelecka, powiat strzelecki

Stanowisko wielokulturowe (palenisko wczesnośredniowieczne?).

E. Tomczak, Sprawozdanie z badań sondażowych w Błotnicy Strzeleckiej, pow. Strzelce Opolskie, w roku 1969, [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie. Rok 1969, Opole 1969, s. 37.

Bieńkowice, powiat raciborski

Osady neolityczna i kultury łużyckiej (fragment jamy kultury łużyckiej).

Bieńkowice, pow. Racibórz, „Informator Archeologiczny. Badania 1969 r.” Warszawa 1970, s. 66.

E. Tomczak, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie z okresu neolitu i z epoki brązu w Bieńkowicach, pow. Racibórz [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie. Rok 1969, Opole 1969, s. 5–6.

Wilkowiczki, powiat gliwicki

Cmentarzysko kultury łużyckiej (ślady).

Wilkowiczki, pow. Gliwice. Stanowisko 1, „Informator Archeologiczny. Badania 1969 r..”, Warszawa 1970, s. 142.

E. Tomczak, Wilkowiczki, pow. Gliwice, stanowisko 1 [w:] Komunikat. 1969 rok Muzeum Górnośląskiego, Bytom [1970], s. 3.


1970

Wojnowice, powiat głubczycki

Stanowisko wielokulturowe (11 jam neolitycznych i obiekt z wczesnej epoki brązu).

Wojnowice, pow. Głubczyce, stanowisko 1, „Informator Archeologiczny. Badania 1970 r.”, Warszawa 1971, s. 39.

E. Tomczak, Sprawozdanie z badań ratowniczo-wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Wojnowicach, pow. Głubczyce [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie. Rok 1970, Opole 1970, s. 6.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 164–165.

Z. Bagniewski, I. Lasak, E. Tomczak, Osada kultury pucharów lejkowatych w Wojnowicach, województwo opolskie, „Studia Archeologiczne” t. 21: 1992, ss. 84.


1971

Byczyna, powiat kluczborski

Cmentarz średniowieczny i nowożytny (23 groby i fragmenty ogrodzenia cmentarza).

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 119.

Dobrzeń Mały, powiat opolski

Cmentarzysko kultury łużyckiej (114 grobów ciałopalnych i 6 obiektów o bliżej nieokreślonej funkcji).

Dobrzeń Mały, pow. Opole, Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1971”, Warszawa 1972, s. 77‒78.

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18867?id=18867
K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 123–126.

E. Tomczak, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dobrzeniu Małym, woj. Opole, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 30: 1978, s. 87–92.

Kościeliska, powiat oleski

Cmentarzysko kultury łużyckiej (14 grobów).

Kościeliska, pow. Olesno Śląskie „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1971”, Warszawa 1972, s. 56‒57.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 135–137.

E. Tomczak, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kościeliskach, woj. Częstochowa, „Silesia Antiqua” t. 26: 1984, s. 9–20.

Mionów, powiat prudnicki

Stanowisko wielokulturowe (10 jam z okresu rzymskiego i średniowiecza).

Mionów, pow. Prudnik „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1971”, Warszawa 1972, s. 139.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 138–139.

Poborszów, powiat kędzierzyńsko-kozielski

Osada wczesnośredniowieczna (2 jamy).

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 149–151.

Zakrzów, powiat krapkowicki

Stanowisko wielokulturowe (17 jam osadowych i 2 groby kultury łużyckiej oraz 3 groby kultury przeworskiej z okresu rzymskiego).

Zakrzów, pow. Krapkowice „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1971”, Warszawa 1972, s. 105.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 115–192.


1972

Błotnica Strzelecka, powiat strzelecki

Stanowisko wielokulturowe (3 groby kultury łużyckiej).

Błotnica Strzelecka, pow. Strzelce OpolskieInformator Archeologiczny. Badania. Rok 1972, Warszawa 1973, s. 92.
K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 117–119.

Dobrzeń Mały, powiat opolski

Cmentarzysko kultury łużyckiej (52 groby).

Dobrzeń Mały, pow. Opole, Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, Warszawa 1973, s. 93‒94.

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18867?id=18867
K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 115–192.

Głubczyce

Osada neolityczna (2 jamy).

Głubczyce, „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, Warszawa 1973, s. 23‒24.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 128.

Gogolin-Strzebniów, powiat krapkowicki

Cmentarzysko kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu (71 grobów szkieletowych i ciałopalnych).

Strzebniów, pow. Krapkowice „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, s. 79‒80.

E. Tomczak, Gogolin-Strzebniów, „Inventaria Archaeologica”, Pologne, fasc. XXXV, 1975, pl. 223.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 156–162.

E. Tomczak, Gogolin-Strzebniów [w:] Skarby ziemi wydarte, red. E. Tomczak, Katowice 2005, s. 52–53.

E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11, Pękowice 2021,  s. 7113.

https://nid.pl › dopobrania › OZA2021 › Gogolin-St...

Kąty Opolskie, powiat opolski

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (10 jam).

Kąty, pow. Opole „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, Warszawa 1973, s 146‒147.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 132–135.

E. Tomczak, Piec dymarski z okresu wpływów rzymskich z Kątów Opolskich, woj. Opole, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 32: 1980, s. 161–168.
http://rcin.org.pl/Content/19924/WA308_32358_P243_PIEC-DYMARSKI_I.pdf

Nędza, powiat raciborski

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego i osada wczesnośredniowieczna (7 jam).

Nędza, pow. Racibórz „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, Warszawa 1973, s. 154.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 142–145.

G. Glanc-Kwaśny, E. Tomczak, Materiały z ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Nędzy, pow. Racibórz, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 42: 2000, s. 207–216.

G. Glanc-Kwaśny, E. Tomczak, Materiały z ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie z okresu rzymskiego w Nędzy, powiat Racibórz, województwo śląskie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” seria archeologiczna nr 42: 2002–2003, 2004, s. 363–382.

Pawłowice Namysłowskie, powiat namysłowski

Cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu lateńskiego (6 grobów ciałopalnych).

Pawłowice, pow. Namysłów, „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, Warszawa 1973, s. 128‒129.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 115–192.

W. Łonak, B. Szybowicz, E. Tomczak, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Pawłowicach Namysłowskich, „Silesia Antiqua” t. 22: 1980, s. 39–53.

Poborszów, powiat kędzierzyńsko-kozielski

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego i osada wczesnośredniowieczna (5 jam).

Poborszów, pow. Koźle Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1972”, Warszawa 1973, s. 215.

K. Macewicz, E. Tomczak, S. Wuszkan, Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 149–151.

E.M. Foltyn, E. Tomczak, Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, woj. śląskie, „Światowit” t. 6 (47), fasc. B, 2006, s. 53–70.
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/17104/1/Foltyn_Osada_wczesnosredniowieczna_w_Poborszowie.pdf


1973

Dobrzeń Mały, powiat opolski  

Cmentarzysko kultury łużyckiej (85 grobów).

Dobrzeń Mały, pow. Opole „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1973”, Warszawa 1974, s. 85‒86.
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18867?id=18867

M. Markiewicz, E. Tomczak, The tradition of pottery painting in the Upper Silesian-Lesser Polish regional group of the Lusatian culture in the Early Iron Age. The example of the cemetery at Dobrzeń Mały, Opole district, „Praehistorische Zeitschrift  2021.
https://doi.org/10.1515/pz-2021-0021
Dobrzeń Mały, powiat opolski  

Osada kultury przeworskiej i cmentarzysko kultury łużyckiej (44 obiekty).

Dobrzeń Mały, pow. Opole, stanowisko BInformator Archeologiczny. Badania. Rok 1973”, Warszawa 1974, s. 139.


1974

Dobrzeń Mały, powiat opolski  

Osada i cmentarzysko kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, osada wczesnośredniowieczna (974 obiekty).

Dobrzeń Mały, pow. Opole „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1974”, Warszawa 1975, s. 123.
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18867?id=18867

E. Tomczak, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych w Dobrzeniu Małym, woj. Opole (stanowisko B), „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXXI: 1979, s. 167–191.

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:24219
T. Kosmala, E. Tomczak, Okucie typu awarskiego z Dobrzenia Małego, woj. Opolskie, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 39: 1988, s.223–226.
https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:25782

E. Tomczak, Starożytne hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku [w:] Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce 2002, s. 71–82.
E. Tomczak, Dobrzeń Mały [w:] Skarby ziemi wydarte
, red. E. Tomczak, Katowice 2005, s. 86–87.
S. Pazda, E. Tomczak, Pracownia garncarska na osadzie w Dobrzeniu Małym, województwo opolskie [w:] Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, s. 253–266.
E. Tomczak, Edelgarda M. Foltyn,
Osada wczesnośredniowieczna w Dobrzeniu Małym w województwie opolskim, Katowice 2022.
Osada wczesnośredniowieczna w Dobrzeniu Małym w województwie opolskim


1984

Imielin

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, stanowisko 16 (271 obiektów).

Mysłowice, woj. katowickie „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1984”, Warszawa 1985, s. 103.

E. Tomczak, Mysłowice, woj. Katowice, „Silesia Antiqua” t. 28: 1986, s. 200–204.


1985

Imielin

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, stanowisko 16 (1 obiekt).

Mysłowice-Imielin, woj. katowickie, stanowisko16 „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1985”, Warszawa 1986, s. 104.

E. Tomczak, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie z późnego okresu wpływów rzymskich (stan. 16) w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 41: 1990, s. 195–209.
https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:25815

E. Tomczak, Materiały z osady z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie woj. Katowice, stanowisko 16 [w:] Osada produkcyjna kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia” z. 13,1993, s. 7–132.

20. J. Kram, E. Tomczak, Ogólna charakterystyka osady produkcyjnej z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice [w:] Osada produkcyjna kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia” z. 13, 1993, s. 289–304.

21. J. Kram, E. Tomczak, Allgemeine Charakteristik einer Produktions-siedlung aus der spätrömischen Kaiserzeit in Mysłowice-Imielin, Wojewodschaft Katowice [w:] Osada produkcyjna kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia” z. 13, 1993, s. 305–319.

E. Tomczak, Imielin, [w:] Skarby ziemi wydarte, red. E. Tomczak, Katowice 2005, s. 94.

Imielin

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, ślady osadnictwa kultury łużyckiej, stanowisko 4 (10 obiektów).

Mysłowice-Imielin, woj. Katowice, stanowisko 4 „Informator Archeologiczny. Badania. Rok 1984”, Warszawa 1986, s. 104.

E. T o m c z a k, Piece prażalnicze odkryte na stanowisku 4 w Imielinie, województwo śląskie,[w:] Labor et patientia studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, s. 253–263.

Labor et patientia studia archaeologica Stanislao Pazda

 

Badania sondażowe


1970

Grodziska powiatu gliwickiego

Z. Bagniewski, E. Tomczak, Badania sondażowe na grodziskach średniowiecznych w powiecie gliwickim [w:] Komunikat. 1970 rok Muzeum Górnośląskiego, Bytom [1971], s. 9–10.

7. Z. Bagniewski, E. Tomczak, Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego, „Zeszyty Gliwickie” t. 9: 1972, s. 201–217.


1972

Grodziska w powiatach strzeleckim i niemodlińskim


1973

Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Dobrzeniu Małym, powiat opolski

 

Badania powierzchniowe i weryfikacyjne


1972

31 stanowisk w powiecie opolskim


1975

15 stanowisk w powiecie opolskim

Dokumentowanie grodzisk górnośląskich

Z. Bagniewski, E. Tomczak, Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego, „Zeszyty Gliwickie” t. 9: 1972, s. 201–217.

W. Gorgolewski, E. Tomczak, Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka, Katowice 1996.

E. Tomczak, Archeologia lotnicza na Górnym Śląsku, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2001, s. 291–300.

M. Walker, E. Tomczak, Zabytki archeologiczne w krajobrazie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999–2000, red. E. Tomczak, Katowice 2002, s. 489–499.

E. Tomczak, O średniowiecznych grodziskach na ziemi gliwickiej − raz jeszcze, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 20: 2006, s. 537–544.

http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/e-book-rocznik-xx

E. Tomczak, Mało znane warownie Górnego Śląska, Katowice 2012.

Inne prace

Opracowania wykonane na zlecenie

1. Wartości archeologiczne w województwie katowickim.

2. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska poprzez dziedzictwo archeologiczne.

3. Jurajski Park Krajobrazowy (województwo katowickie, część archeologiczna).