Gaz dostarcza się do budynków rurociągiem ułożonym w ziemi. Łączy się on z instalacją domową poprzez przyłącze. Zawór jest osłonięty skrzynką bądź szafką wykonaną z rozmaitych materiałów w różnych kolorach. Najczęściej spotyka się żółte. Zdarza się, że nie ma obudowy.

Gazociągi są oznakowane przeważnie na budynkach i ogrodzeniach odpowiednimi tabliczkami m.in. orientacyjnymi i ostrzegawczymi. Na chodnikach można natknąć się na gazowe studzienki rewizyjne, a na poboczach na żółte słupki oznaczające podziemne instalacje.