Szyb „Maciej” z początków XX wieku jest pozostałością kopalni „Pstrowski” w Zabrzu-Maciejowie. W ostatnich latach zrewitalizowano go i powstał tu kompleks turystyczno-rekreacyjny. Zachowano m.in. maszynę wyciągową o napędzie elektrycznym. Obecnie należy do najatrakcyjniejszych miejsc ilustrujących historię przemysłu wydobywczego na Górnym Śląsku. Znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki, a także na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”.