Cmentarz przy ulicy Panewnickiej to cmentarz komunalny. Zlokalizowany jest naprzeciw bazyliki. Są tu kwatery franciszkańskie i sióstr służebniczek śląskich. Znaleźć można także pomnik Ofiar Stalinizmu oraz zbiorowy grób i pomnik Obrońców Katowic: harcerzy, harcerek i powstańców zamordowanych podczas walk z Niemcami we wrześniu 1939 roku.