Cmentarz żydowski przy ulicy Kozielskiej otwarto w 1869 roku. Został otoczony murowanym ogrodzeniem. Są tu pochowane znane rodziny m.in. Glaserów, Goldsteinów, Schalschów, Grünfeldów, a także  rabin katowickiej gminy Jacob Cohn. W nowszej części usytuowano pomnik ofiar Holocaustu. Nekropolę można zwiedzać. Zachowało się około 950 nagrobków. Dom przedpogrzebowy wymaga remontu. Dodam, że od 1990 roku obiekt jest pod ochroną konserwatorską.