Bogucice to dzielnica położona po północnej stronie al. Roździeńskiego. W najstarszej części przy ulicach Markiefki i Leopolda znajdują się m.in. kościół parafialny, klasztory i cmentarz. Po wojnie wybudowano kilka dużych osiedli, a w ostatnich latach na obszarze dawnej KWK „Katowice” utworzono tzw. Strefę Kultury, w której ulokowano Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz salę koncertową Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.