Dąb to najstarsza dzielnica Katowic. Można się tu natknąć na relikty zabudowy z XIX wieku. Głównymi ulicami są Chorzowska, Dębowa, Agnieszki i Złota. Granica z sąsiadującym od południa Załężem biegnie wzdłuż Rawy. Od zachodu Dąb sąsiaduje z Parkiem Śląskim, m.in. Legendią i stadionem GKS Katowice. Tu była zlokalizowana Huta Baildon. Niewiele po niej pozostało. Intensywne przemiany w XXI wieku zmieniły w znacznym stopniu charakter tej dzielnicy, szczególnie przy ulicy Chorzowskiej. Na miejscu kopalni Gottwald powstało duże centrum handlowe Silesia City Center, a po drugiej stronie ulicy liczne biurowce.

Dębowe tarasy