Józefowiec powstał w 1. połowie XIX wieku. W 1951 roku został włączony do Katowic. Od zachodu graniczy z Dębem i Parkiem Śląskim, a od wschodu z Wełnowcem. W latach powojennych wybudowano tu 2 duże osiedla mieszkaniowe. Przy jednym z nich znajduje się jedno z największych archiwów państwowych w Polsce.