Poza Osiedlem Paderewskiego, lotniskiem na Muchowcu, Centrum Handlowym 3 Stawy oraz Katowickim Parkiem Leśnym przedstawionymi dokładniej w innym miejscu, do dzielnicy tej należą obszary graniczące m.in. z Zawodziem, Śródmieściem i Brynowem, np. zabudowa po południowej stronie wschodniego odcinka ulicy 1 Maja.