Uniwersytet Ekonomiczny to jedna z najstarszych szkół wyższych na Górnym Śląsku. Rektorat znajduje się na Zawodziu przy ulicy 1 Maja. Wybudowany został w latach 1911‒1913. W pobliżu nad Rawą położony jest kompleks budynków uczelni m.in. Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna książnica naukowa Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego otwarta w 2012 roku.

Część obiektów jest zlokalizowana przy ulicy ks. bp. Stanisława Adamskiego, a akademiki w Ligocie.