Przystanek w Szopienicach Południowych oddano do użytku w 1870 roku. W 2015 roku odnowiono budynek dworcowy i perony. Przejścia podziemne prowadzą na perony od północy (ul. 11 Listopada) oraz od południa (ul. Lwowska). Odjeżdżają stąd pociągi Kolei Śląskich i Polregio m.in. do Krakowa, Częstochowy i Gliwic.