Przejścia nadziemne dla pieszych spotyka się dosyć często. Umożliwiają one przejście bezkolizyjne nad drogą bądź torami kolejowymi. Obecnie buduje się nad ulicami kładki z podjazdami umożliwiającymi przejazd rowerzystom i osobom niepełnosprawnym na wózkach. Takie nowoczesne konstrukcje zastosowano nad autostradą A4 przy osiedlu Paderewskiego oraz w nad ulicą Pszczyńską niedaleko węzła Murckowska.

Nieliczne przejścia nad torami zlikwidowano.