Ronda powstały ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. Są to w większości płaskie bądź stożkowate wysepki okolone jezdnią i rozchodzącymi się od niej promieniście ulicami. Na ogół porośnięte są trawą, krzewami, a niekiedy zdobione kwietnikami. W Katowicach jest dwadzieścia kilka rond. Największe z nich to rondo gen. Jerzego Ziętka.