Wiadukty to obiekty inżynierskie o konstrukcji podobnej do mostów. Te ostatnie są wybudowane wyłącznie nad ciekami wodnymi. W Katowicach znajdują się zarówno wiadukty drogowe, jak i kolejowe. Ze zrozumiałych względów najbardziej imponujące są położone nad ważnymi arteriami komunikacyjnymi np. autostradą A4. Dosyć ciekawe konstrukcyjne zastosowano również przy budowie wiaduktów kolejowych.