Miejskich Domów Kultury jest w Katowicach kilkanaście Zajmują się promocją zwłaszcza kultury regionu i lokalnych tradycji koncentrując się na potrzebach i zainteresowaniach miejscowej społeczności. Prowadzą m.in. działalność edukacyjną, organizują koncerty i imprezy plenerowe.