Najstarszym z kościołów katowickich jest przeniesiony z Syryni do Parku Kościuszki  drewniany kościółek św. Michała Archanioła z XVI wieku. Największe to Archikatedra Chrystusa Króla i bazylika franciszkanów w Panewnikach. Do najmniejszych zaliczyć można kaplicę przy Silesia City Center. Wszystkie są wyznania rzymskokatolickiego (40). Z kościołów innych wyznań można tu obejrzeć Ewangelicko-Augsburskie (2), Chrześcijan Babtystów oraz Zielonoświątkowy Zbór „Betania”. Z powodów głównie technicznych nie zrobiłem zdjęć wnętrz.