Szpital położony jest w parku blisko centrum Murcek. Utworzono go i rozbudowano w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej był szpitalem wojskowym. Po wojnie pawilony zmodernizowano i rozbudowano. Lecznicę parę razy przekształcano. Obecnie jest dalej unowocześniana w celu zapewnienia jak najlepszej opieki medycznej. Zieleń w otoczeniu budynków oferuje pacjentom znakomite warunki odpoczynku.