Kopalniane hałdy powstawały podczas eksploatacji węgla. Po zakończeniu jego wydobycia stały się bardzo charakterystycznymi wzniesieniami w krajobrazie Katowic. Jedną z nich usypano przy już nieistniejącej kopalni „Murcki” (tzw. Hałda Murcki). Została częściowo zrekultywowana. Zwałowisko, zwłaszcza na zboczach, porosły  drzewa i krzewy. Ku zadowoleniu mieszkańców stało się miejscem uprawiania sportów letnich i zimowych oraz pieszych wędrówek. Jest też dobrym punktem widokowym m.in. na sąsiednią, wyższą o kilka metrów hałdę w Kostuchnie (339 m n.p.m) oraz otaczające Lasy Murckowskie, szczególnie wiosną i jesienią.