Pojemniki na odpady mieszane wykonane są z wielobarwnych tworzyw sztucznych  i metalu. Niektóre są na kółkach. Ustawiane są w większości na śmietnikach, w altanie bądź obok. Spotyka się je często pojedynczo, zawsze w miejscach dostępnych dla pojazdów wywożących śmieci. Jeśli stoją razem z kontenerami przeznaczonymi do segregacji są czasami odpowiednio oznaczane. Pojedyncze na ogół nie mają żadnych napisów określających na jakie odpady są przeznaczone.