Wysypiska odpadów i śmieci są zmorą chyba wszystkich miejscowości w Polsce. Problem ten nie omija Katowic. Nie chodzi o legalne składowiska odpadów komunalnych, ale o wysypiska tzw. dzikie, powstające w miejscach niedozwolonych. Najczęściej spotyka się je w lasach, parkach, przy ciekach i zbiornikach wodnych, na nieużytkach, w okolicy mało uczęszczanej przez ludzi.