Słupy i tablice ogłoszeniowe lub informacyjne są usytuowane w różnych punktach miasta. Najczęściej spotyka się je na placach, skwerach i przy przystankach komunikacji miejskiej. Ogólnie biorąc w miejscach bardziej uczęszczanych przez przechodniów.

Na słupach, głównie betonowych, zamieszcza się przede wszystkim plakaty i reklamy, a na tablicach wszelkiego typu informacje i zawiadomienia. Tablice ogłoszeniowe są wykonane z różnych materiałów. Mogą być stojące i wiszące. Niektóre informacje udostępnia się w gablotach chroniących przed złymi warunkami atmosferycznymi (deszczem i wilgocią). Na ogół są ogólnodostępne. W większości należą do miasta oraz różnych organizacji.