Osiedle Kokociniec znajduje się w Panewnikach, południowej dzielnicy Katowic. Powstało na początku lat osiemdziesiątych. Granice stanowią potok Kokociniec oraz ulice Kijowska i Krucza.