Źródła Kłodnicy znajdują się zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Źródła Kłodnicy” zlokalizowanym w Ochojcu (południowej dzielnicy Katowic). Początkowe zdjęcia wykonałem nieco na wschód od rozlewiska wyraźnie oznaczonego na mapie.

Rzeka płynie na zachód pod Centrum Przesiadkowym w Brynowie, przez Kalwarię Panewnicką, osiedle Kokociniec, po północnej stronie ulicy Panewnickiej, pod mostem na granicy z Rudą Śląską (obok cmentarza).