Katowicką parowozownię oddano do użytku na przełomie XIX i XX wieku.

Do dzisiaj zachowały się w bardzo złym stanie technicznym m.in. dwuwachlarzowa lokomotywownia, wieża ciśnień, dwie obrotnice, budynki administracyjne i gospodarcze rozmaitego przeznaczenia. Biorąc pod uwagę utrudniony dostęp do nich oraz brak zainteresowania kolei i miasta tym wyjątkowym w skali kraju zabytkiem techniki, nie widzę obecnie jakichkolwiek szans na uratowanie w tak poważnym stopniu zdewastowanego zabytku.

Zdjęcia wykonałem we wrześniu 2021 roku.