Szyb „Pułaski” należy do KWK „Wieczorek”. Znajduje się obok zabytkowego osiedla robotniczego w Nikiszowcu. Jego projektantami byli Georg i Emil Zillmanowie. W skład zabudowy szybu powstałego w 1910 roku (wówczas jako „Carmer”) przy ulicy Szopienickiej wchodzą m.in. budynki nadszybia, sortowni, maszynowni, cechowni z charakterystyczną wieżą zegarową i łaźni.