W Katowicach zachowało się jeszcze kilkanaście wież ciśnień zaopatrujących najbliższą okolicę w wodę gromadzoną w zbiornikach umieszczonych w ich górnej części. Różny jest czas ich powstania oraz stan zachowania. Starsze prezentują interesujące formy i są niewątpliwie ciekawym elementem krajobrazu. Niestety, część z nich niszczeje. Warto je chronić i zagospodarować np. w celach turystycznych.