W Katowicach jest kilka ośrodków sportowych. Można je też nazwać centrami rekreacyjno-sportowymi. Są tam boiska do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, tory deskorolkowe, a także hale do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Można też skorzystać z siłowni i saun. Wszędzie są szatnie, sanitariaty, parkingi. Tymi obiektami (Kolejarz, Hetman, Górnik Kostuchna, Podlesianka, Słowian, Szopienice) administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
W październiku 2020 roku otwarto kompleks sportowy przy ulicy Asnyka.

Kompleks sportowy przy ulicy Asnyka 27 w Piotrowicach powstał w miejscu dawnego stadionu „Kolejarza”. Otwarcie nastąpiło w październiku 2022 roku.

Jest tu bieżnia lekkoatletyczna, skocznie i rzutnie, boiska: piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, baseballowe z naturalną nawierzchnią, wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz do siatkówki plażowej. W części zachodniej znajduje się budynek zaplecza z trybunami.

Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.

Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy.