Ulica Jagiellońska w Katowicach ciągnie się od placu Karola Miarki do ulicy Francuskiej. Po drodze krzyżuje się m.in. z ul. Plebiscytową, Sienkiewicza, Lompy i Reymonta. Znajdują się przy niej dwa place: Sejmu Śląskiego z pomnikiem Wojciech Korfantego oraz Bolesława Chrobrego z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Obok nich jest zlokalizowany Śląski Urząd Wojewódzki. Należy też wymienić Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. W początkowym odcinku zwraca uwagę secesyjna zabudowa. Znajduje się tu siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest też kilka innych instytucji, szkołą podstawowa oraz wiele punktów usługowo-handlowych.