Ulica Józefowska rozdziela historyczne dzielnice Józefowiec i Wełnowiec. Jej początek znajduje się nieco na południe od skrzyżowania z ulicą Słoneczną, a koniec na skrzyżowaniu z ulicą Bytkowską. Liczne instytucje mieszczą się tutaj w zabytkowych obiektach z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Należą do nich m.in. dwie szkoły, hala sportowa, Archiwum Państwowe i Katowickie Centrum Onkologii (dawny Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego). Jest też wiele sklepów i punktów usługowych.