Ulica Dębowa w Katowicach prowadzi od ulicy Chorzowskiej do skrzyżowania z ulicami Krzyżową, Bukową i Agnieszki. Zachowało się przy niej sporo zabytkowych budynków z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Są tu również 3 skwery oraz rozmaite sklepy i punkty usługowe.