Ulica ks. Leopolda Markiefki prowadzi od al. Walerego Roździeńskiego na północ do skrzyżowania z ulicami Katowicką i Leopolda.

Najważniejszymi obiektami są kościół parafialny pw. św. Szczepana i Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów. Przy ulicy znajdują się zabytkowe kamienice z czwartej ćwierci XIX i pierwszej połowy XX wieku, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna oraz liczne sklepy i pawilony usługowo-handlowe.