Ulica Andrzeja Mielęckiego biegnie od ulicy Warszawskiej do ulicy Tylnej Mariackiej. Jest to krótki deptak łączący ulice św. Jana i Mariacką. Zabytkowe kamienice pochodzą z końca XIX i początku XX wieku.