Ulica Piotrowicka jest jedną z głównych dróg w Ligocie. Prowadzi od skweru nad Ślepiotką do wiaduktu kolejowego, za którym przechodzi w ulicę Ligocką. Mniej więcej w połowie drogi krzyżuje się z ulicą Panewnicką. Zabudowana jest dosyć zróżnicowana i pochodzi głównie z przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego. Znajdują się tu dwa supermarkety i stacja benzynowa. Przy końcu, po zachodniej stronie ulicy, ukończono w 2010 roku budowę osiedla Książęcego.