Hydranty dzielą się na nadziemne i podziemne. Umożliwiają pobieranie wody z wodociągów. Są pomocne przy gaszeniu pożarów. Tu są przedstawione hydranty nadziemne oraz różnego rodzaju zawory do hydrantów podziemnych wraz z tabliczkami orientacyjnymi informującymi o ich lokalizacji, najczęściej umieszczanymi na płotach, budynkach i słupach. Są też skrzynki osłaniające hydranty wewnętrzne umieszczone głównie na budynkach.