Najstarszym miejscem w Będzinie jest Wzgórze Zamkowe z malowniczo położonym późnośredniowiecznym zamkiem. Już w epoce brązu istniał tu gród. W zamku i pałacu można obejrzeć interesujące wystawy. Zdjęcia wykonano podczas weekendowego spaceru.