Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie na Sośniej Górze (Ogród Żółty) to Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej. Są tu m.in. wieża widokowa, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, fotograficzne wystawy plenerowe. Można uczestniczyć w rozmaitych imprezach np. świętach ekologicznych, seminariach i wykładach, a podczas spacerów podziwiać piękno przyrody. Zdjęcia z października 2018 roku.