Muzeum Miasta Mysłowice powstało w 2006 roku. Mieści się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa. Na wystawie można zobaczyć eksponaty związane z historią miasta od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Na uwagę zasługują zbiory etnograficzne i dokumenty dotyczące historii najnowszej.