Wielki piec huty „Pokój” w Nowym Bytomiu, dzielnicy Rudy Śląskiej, dziś już nieczynny, jest charakterystycznym elementem krajobrazu. Zbudowany został w 1968 roku. Okazała 40-metrowa konstrukcja góruje nad otoczeniem. W 2012 roku wpisano go do rejestru zabytków województwa śląskiego. Obecnie jest własnością miasta, ogrodzony i niedostępny. Być może zostanie zaadaptowany na cele turystyczne. Niewątpliwie jest bardzo atrakcyjnym, dobrze zachowanym zabytkiem postindustrialnym.