Park Tradycji powstał w dawnej maszynowni kopalni „Michał”. Znajdują się w niej m.in. parowa maszyna wyciągowa z 1905 roku oraz różne eksponaty związane z górnictwem. Otoczenie wraz z wieżą wyciągową szybu „Krystyn” uporządkowano i utworzono w 2012 roku obiekt turystyczno-rekreacyjny wpisując go do Szlaku Zabytków Techniki. Organizowane są tu również imprezy kulturalne.