Założony w XVII wieku browar jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w województwie śląskim nie tylko z powodu warzonego w nim piwa, ale również interesującej architektury. To jeden z najstarszych browarów w Polsce. Rozbudowywany od początku do dzisiaj. Zachowały się liczne budynki produkcyjne, administracyjne i pomocnicze m.in. warzelnia z kadziami. Nad częścią historyczną opiekę sprawuje konserwator zabytków. W 2004 roku powstało tu muzeum, w którym po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem można napić się wyprodukowanego w browarze piwa.

Obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.