Żołnierzy radzieckich poległych w Katowicach w 1945 roku pochowano w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się pomnik Powstańców Śląskich. W 1967 roku mogiły przeniesiono do parku Kościuszki. Cmentarz zlokalizowano w pobliżu drewnianego kościółka. Znajduje się tu około 80 nagrobków. Na kamiennych płytach wyryto stopnie wojskowe i nazwiska czerwonoarmistów. Na wprost wejścia jeszcze kilka lat temu stał tylko obelisk z napisem. Niedawno ustawiono przed nim rzeźbę żołnierzy radzieckich zdjętą w 2014 roku z cokołu na placu Wolności. W ogrodzeniu cmentarza są emblematy pięcioramiennej gwiazdy oraz sierpa i młota. Całość porastają drzewa i krzewy. Miejsce to na pewno warte jest obejrzenia i zadumy.