Początki cmentarza żydowskiego przy ulicy Piekarskiej w Bytomiu sięgają lat sześćdziesiątych XIX wieku. Ogrodzono go ceglanym  murem. Przy wejściu znajduje się dom przedpogrzebowy. Zachowało się około 800 nagrobków, w tym znanych bytomskich rodzin m.in. Friedlaenderów i Loewich. Jest tu też lapidarium z macewami zebranymi ze starego kirkutu. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków.