W Katowicach jest kilka zakonów męskich i kilkanaście zakonów i zgromadzeń żeńskich.

Członkowie zakonów żyją według ściśle określonych reguł religijnych, a osoby wstępujące do zgromadzeń zakonnych składają śluby proste.

Bonifratrzy, franciszkanie, dominikanie, oblaci, pijarzy i kapucyni zajmują się m.in. chorymi, duszpasterstwem parafialnym, edukacją.

Boromeuszki, elżbietanki, jadwiżanki, karmelitanki, salwatorianki, służebniczki śląskie zajmują się m.in. ośrodkami wychowawczymi, pracą przy kościele, katechizacją, ludźmi ubogimi i bezdomnymi, chorymi.