Odcinek autostrady w Katowicach (Aleja Górnośląska) jest częścią najdłuższej drogi międzynarodowej w Polsce prowadzącej z zachodu na wschód, od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą. Oddawano go do użytku fragmentami w latach 1996, 1997 i 2001.

Są tu 2 duże węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach z ulicami Murckowską i Mikołowską oraz kilka wiaduktów i kładek dla pieszych.