Uniwersytet Śląski w Katowicach powstał w 1968 roku. W 2020 roku siedziby większości  wydziałów znajdują się przy ulicach: Bankowej, Uniwersyteckiej, Szkolnej, Grażyńskiego, Jagiellońskiej, Jordana, św. Pawła i na pl. Sejmu Śląskiego. Pozostałe w Sosnowcu i Cieszynie.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mieszczą się przy ulicy Bankowej,

Dom Asystenta przy ulicy Paderewskiego, a akademiki w Ligocie.