Ulica Chorzowska w Katowicach (droga krajowa 79, a na odcinku mniej więcej do skrzyżowania z ulicą Dębową także Drogowa Trasa Średnicowa) jest również jedną za najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Zaczyna się przy rondzie gen. Jerzego Ziętka, a kończy na granicy z Chorzowem. Wzdłuż ulicy na całej długości biegnie także linia tramwajowa.

Po północnej stronie znajdują się m.in.: park Budnioka, Silesia City Center oraz Park Śląski, a po południowej liczne biurowce i naprzeciw Parku Śląskiego Osiedle Tysiąclecia.