Początki Biblioteki Śląskiej w Katowicach sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Była wówczas Biblioteką Sejmu Śląskiego. W 1934 roku przeniosła się do gmachu przy ulicy Francuskiej. Ze względu na m.in. szybko rosnący zbiór książek oraz rozproszenie magazynów konieczne było wybudowanie nowej książnicy. W 1998 roku otwarto przy pl. Rady Europy nowoczesny budynek, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania w gromadzeniu zbiorów i obsłudze czytelników. Przechowuje się tu cenne zbiory specjalne uwzględniając przede wszystkim piśmiennictwo Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Biblioteka Śląska jest również znaczącym ośrodkiem kultury. Prowadzi m.in. działalność naukową, organizuje spotkania edukacyjne, jest miejscem różnego rodzaju wystaw i imprez o różnorakim charakterze.

Obecnie to największa wojewódzka biblioteka publiczna w Polsce ze zbiorem liczącym ponad 2 mln woluminów.