W Katowicach znajduje się kilkanaście kapliczek. Najstarsza z nich pochodzi z XIX wieku (Dąb). Wszystkie zlokalizowane są przy drogach.