Kostuchna jest położona w południowej części miasta, graniczy z Tychami. W 1975 została ostatecznie przyłączona do Katowic. Najważniejsza zabudowa skupia się przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Wzdłuż niej zlokalizowane są m.in. budynki kopalni „Murcki” Rejon „Boże Dary” oraz powstałego przy niej osiedla górniczego.