Nowy cmentarz żydowski przy ulicy Poniatowskiego powstał w 1902 roku. Ogrodzono go ceglanym murem z dwoma bramami Wybudowano też okazały dom przedpogrzebowy. Podczas II wojny światowej nekropolę zdewastowano. Przy alejce głównej znajduje się pomnik żołnierzy żydowskich poległych w czasie I wojny światowej, a pod murem pomnik więźniów żydowskich zamordowanych w 1945 roku w trakcie tzw. marszu śmierci.

W zrewitalizowanym domu przedpogrzebowym, obecnie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (oddział Muzeum w Gliwicach) jest wystawa poświęcona Żydom na Górnym Śląsku.